facebook google plus linkedin twitter youtube

จำหน่าย กล้องวงจรปิด cctv , สัญญาณกันขโมย alarm , ประตูคีย์การ์ด key card ,ระบบเครือข่าย network
ผลงานที่ผ่านมา
 

โครงการบริจาค อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ 


FNAS500S

-บ้านพักเด็กออ่น รังสิต
-มูลนิธิมหาราช รังสิต
-บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประทุมธานี
-ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุประทุมธานี
เพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย Prosecure 

 

งานติดตั้ง

ติดตั้งCCTV Innekt IP ที่ร้าน 7-Eleven สุขสวัสดิ์ 2 
สำเร็จไปได้ด้วยดีครับ..ขอบคุนช่างฝีมือคุณภาพเราครับ ใช้เวลาไม่นานงานสำเร็จ 
งานฝึกอบรมช่างกล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ

ช่างที่เข้าร่วมอบรมนั้นจะได้รับความรู้เพิ่มเติมและสามารถนำไปต่อ ยอดในส่วนของงานซ่อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น